NASZ WPŁYW

BEZWARUNKOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

NASZA MISJA INSPIROWANIA ŻYCZLIWOŚCI

W Ahmad Tea kierujemy się żarliwą wiarą w naszą odpowiedzialność za dawanie bezwarunkowe, z życzliwością i szacunkiem. Aby wypełnić tę odpowiedzialność, oferujemy tę życzliwość ludziom i społecznościom na całym świecie. Naszą misją jest działanie w taki sposób, aby inspirować życzliwość również u innych. Nasze zadanie nigdy nie może być w pełni wypełnione, dlatego stale poszukujemy nowych sposobów na zastosowanie współczucia i wartości etycznych w naszych praktykach biznesowych, abyśmy mogli odwdzięczyć się tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 

RODZINA Z CELEM

Jest to dziedzictwo przekazane nam przez naszych założycieli, które nasza rodzina i współpracownicy realizują każdego dnia. W niewielki sposób, z każdą filiżanką Ahmad Tea, staramy się uczynić świat lepszym miejscem.

JAK INSPIRUJEMY ŻYCZLIWOŚĆ

Skupiamy się na trzech obszarach: na ludziach i społecznościach, które uprawiają, zbierają, przetwarzają i piją naszą herbatę, zapewniamy, że pozostajemy wierni zasadom odpowiedzialnego zaopatrzenia oraz wdrażamy zrównoważone praktyki biznesowe, aby zminimalizować nasz wpływ na planetę.

“Przyszłość już nadeszła. Po prostu nie jest jeszcze równomiernie rozłożona.”
William Gibson

TRZY SPOSOBY, W JAKIE INSPIRUJEMY ŻYCZLIWOŚĆ

ODDAJĄC SIĘ BEZWARUNKOWO

SPOŁECZNOŚĆ

Wspieranie społeczności Ahmad Tea jest integralną częścią naszej misji Inspiring Kindness. Skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na projektach zdrowotnych i działaniach na rzecz społeczności w miejscach, gdzie dostrzegliśmy największe potrzeby.

ETYCZNE PROCESY W DZIAŁANIU

ODPOWIEDZIALNE POZYSKIWANIE SUROWCÓW

Jesteśmy członkami Ethical Tea Partnership; globalnego ruchu promującego etyczne działania biznesowe w handlu herbatą. W ten sposób chronimy naszą firmę, ludzi, którzy w niej pracują, oraz Ziemię.

DBAŁOŚĆ O LUDZI I PLANETĘ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ŚRODOWISKO

Ahmad Tea jest głęboko zaangażowana w zmniejszanie wpływu naszej działalności na planetę. Bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za uczynienie naszej działalności przyjazną dla środowiska w każdy możliwy sposób.

KIM JESTEŚMY

SZTUKA HERBATY