ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ŚRODOWISKO

DBAŁOŚĆ O LUDZI I PLANETĘ

Ahmad Tea jest głęboko zaangażowany w zmniejszanie  negatywnego wpływu swojej działalności na planetę. Bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za uczynienie naszej działalności przyjazną dla środowiska w każdy możliwy sposób. Osiągamy to poprzez szereg inicjatyw.

 Zobowiązujemy się do zmniejszenia naszego śladu węglowego poprzez redukcję emisji CO2 o 5% oraz do zmniejszenia naszej zależności od tworzyw sztucznych poprzez testowanie innych materiałów jako realnych alternatyw w nadchodzących latach. To dopiero początek podróży, a my stale się rozwijamy.

Nasze ostatnie inicjatywy mające na celu zwiększenie trwałości materiałów opakowaniowych Ahmad Tea obejmują:

  • Opracowanie nowej, biodegradowalnej kompozycji kopert na rynek amerykański.     
  • Stworzenie wewnętrznych pudełek z kartonu pochodzącego w 100% z recyklingu, kartonu.
  • Badanie możliwości zastąpienia celofanu papierem filtracyjnym na bazie roślin.
  • Usunięcie celofanu z naszej oferty herbat paczkowanych w celu zmniejszenia zużycia plastiku.
  • Zbadanie możliwości recyklingu kartonów zbiorczych.

Kluczowe inicjatywy w zakresie oszczędzania energii to:

  • Efektywność energetyczna w działalności zakładu.
  • Efektywność energetyczna w transporcie.
  • Zastępowanie energii kopalnej energią odnawialną.

FABRYKA, KTÓRA STAWIA ZIEMIĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU

Przez cały 2020 rok nasz globalny hub manufakturowy w ZEA wyznaczał nowe standardy zrównoważonego rozwoju dla naszej branży. Z dumą możemy powiedzieć, że nasza roczna emisja CO2 spadła o 2% od 2019 roku.

92%

naszych opakowań produkowanych w fabryce w ZEA jest biodegradowalna – wzrost z 89% w 2019 roku (naszym celem jest 100% do końca 2025 roku).

WYELIMINOWANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

NASZ HUB PRODUKCYJNY HERBATY

Zainwestowaliśmy w największy prywatny panel słoneczny w Wolnej Strefie RAK, co jest wyrazem wysiłków na rzecz zwiększenia naszego portfela energii odnawialnej i wspierania płynnego przejścia na korzystanie z energii wolnej od kopalin.

Aby uczynić nasze systemy chłodnicze bardziej wydajnymi, zgodnie z Protokołem Montrealskim, zobowiązaliśmy się do zmniejszenia zużycia wodorochlorofluorowęglowych czynników chłodniczych w naszym zakładzie. Czynniki HCFC, takie jak R22, są znane z zubożania warstwy ozonowej. W naszym zakładzie w ZEA są one zastępowane przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym 410A.

Nasze zaangażowanie w program biurowy GO GREEN i wprowadzone inicjatywy pozwoliły zaoszczędzić 110 ryz papieru w porównaniu z naszym wykorzystaniem w 2019 roku.

NASZE ZAANGAŻOWANIE W EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA W PRZYSZŁOŚCI

Nasz hub produkcyjny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to duży sukces środowiskowy, jednak jest to tylko część większego obrazu: zmniejszenie ogólnego śladu węglowego Ahmad Tea – począwszy od 2% redukcji emisji CO2, od 2019 roku. Kluczowe elementy planu:

01

Zmniejszenie ogólnego zużycia energii średnio o 2,5% rocznie.

02

Pokrycie 18% naszego całkowitego zapotrzebowania na energię energią odnawialną.

03

Zastąpienie wszystkich czynników chłodniczych R22 bardziej przyjaznym dla środowiska R410a.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA I ETYCZNA PRODUKCJA

ZMNIEJSZENIE NASZEGO UZALEŻNIENIA OD TWORZYW SZTUCZNYCH

Wciąż czynimy postępy w dziedzinie efektywności energetycznej i etycznej produkcji. Jednak zawsze jest miejsce na poprawę – a jeden z ważnych obszarów dotyczy zmniejszenia naszej zależności od tworzyw sztucznych.

2858 kg

Od 2019 roku zmniejszyliśmy zużycie plastiku o 4 048 kg.

KIM JESTEŚMY

SZTUKA HERBATY